Toeslagen

Toeslagen

Indien u geen toeslagen ontvangt, zoals zorgtoeslag en bijv. huurtoeslag als u een huurwoning heeft of kinderopvangtoeslag, kindgebondenbudget, enz. checken wij gratis of u geen geld laat liggen! Ontvangt u toeslagen maar is uw situatie gewijzigd, dan kijken wij, wederom gratis, voor u na, of de toeslagen nog wel kloppen.

Mocht het noodzakelijk zijn een toeslag aan te vragen, te wijzigen, of stop te zetten, dan vindt u het tarief in de tarievenlijst.