Service berichten aanslagen (SBA)

De belastingdienst heeft inzake de SBA’s 2020 brieven gestuurd. Daarop kan men zien aan wie (welke boekhouder/accountant) de kopie aanslagen digitaal verstrekt worden.
Indien u client bent bij ons en er staat NIET Nationaal Fiscaal Adviesbureau bij intermediar, dan moet u het formulier dat bij de brief zit, retour zenden in de bijgevoegde enveloppe.

Blauwe brieven

Recent heeft de belastingdienst iedereen brieven gestuurd in verband met VIA (voor ingevulde aangifte). Deze graag zo spoedig mogelijk doorsturen aan ons. Een foto of scan mailen mag ook!

Indien u brieven van de belastingdienst heeft ontvangen inzake SBR (kopie aanslagen naar de boekhouder) en bij boekhouder staat Nationaal Fiscaal Advies Bureau, dan hoeft u niets te doen (mits u ermee akkoord bent dat wij de kopie-aanslagen krijgen).

Staat uw vorige boekhouder nog op één of beide van de bedoelde brieven? Dan moet u de toestemming aan die boekhouder intrekken. Pas daarna kunnen wij een nieuwe aanvraag doen!

Op de brieven van de belastingdienst staat nog het oude adres in Biddinghuizen, daar is al met de belastingdienst over gecorrespondeerd.

Nieuwe voorwaarden en privacy

Geachte cliënten,

In het kader van de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) hebben wij uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te mogen blijven verzamelen en te verwerken.

Deze wet treedt in werking op 25 mei 2018.

Na 25 mei 2018 kunnen wij onze dienstverlening pas weer uitvoeren nadat u en indien van toepassing, uw partner, deze verklaring heeft ingevuld en aan ons retour heeft gezonden.

Na 25 mei 2018 is het niet meer mogelijk om documenten, bescheiden, facturen, enz. aan te leveren via Gmail, Hotmail, Wetransfer.com, Dropbox, Whatsapp, Google drive, OneDrive, of enige andere organisatie die niet in de EU is gevestigd. Indien gewenst kunnen wij onze Clouddienst Stack met u delen, waarna u daar (grote) documenten kunt aanleveren. Vanaf deze datum kunnen wij, alles wat wij ontvangen via een organisatie die niet in de EU gevestigd is, niet meer verwerken.

Wij hebben een SSL certificaat waarmee onze website en uitgaande e-mail is beveiligd, waardoor wij  u persoonsgegevens kunnen mailen en via onze website met u delen. Indien uw mail ook is beveiligd, is het wel mogelijk via e-mail gegevens aan te leveren.

Wanneer moet de administratie worden ingeleverd?

Standaard aanleverschema voor de btw aangiften:

Voor 15 januari – administratie van december / 4e kwartaal van het vorige jaar

Voor 15 februari – administratie van januari

Voor 15 maart – administratie van februari

Voor 15 april – administratie van maart / 1e kwartaal

Voor 15 mei – administratie van april

Voor 15 juni – administratie van mei

Voor 15 juli – administratie van juni / 2e kwartaal

Voor 15 augustus – administratie van juli

Voor 15 september – administratie van augustus

Voor 15 oktober – administratie van september / 3e kwartaal

Voor 15 november – administratie van oktober

Voor 15 december – administratie van november

 

Aanleveren voor de aangifte IB/jaarrekening

Voor 15 maart indien u de aangifte voor 1 mei bij de belastingdienst wil indienen
Ook als u alvast een berekening wil van de verschuldigde belasting, maar nog niet wil indienen!

 

Aanlevering van de loonmutaties

Minimaal 3 werkdagen voordat u de lonen gaat betalen