Nieuwe voorwaarden en privacy

Geachte cliënten,

In het kader van de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) hebben wij uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te mogen blijven verzamelen en te verwerken.

Deze wet treedt in werking op 25 mei 2018.

Na 25 mei 2018 kunnen wij onze dienstverlening pas weer uitvoeren nadat u en indien van toepassing, uw partner, deze verklaring heeft ingevuld en aan ons retour heeft gezonden.

Na 25 mei 2018 is het niet meer mogelijk om documenten, bescheiden, facturen, enz. aan te leveren via Gmail, Hotmail, Wetransfer.com, Dropbox, Whatsapp, Google drive, OneDrive, of enige andere organisatie die niet in de EU is gevestigd. Indien gewenst kunnen wij onze Clouddienst Stack met u delen, waarna u daar (grote) documenten kunt aanleveren. Vanaf deze datum kunnen wij, alles wat wij ontvangen via een organisatie die niet in de EU gevestigd is, niet meer verwerken.

Wij hebben een SSL certificaat waarmee onze website en uitgaande e-mail is beveiligd, waardoor wij  u persoonsgegevens kunnen mailen en via onze website met u delen. Indien uw mail ook is beveiligd, is het wel mogelijk via e-mail gegevens aan te leveren.