Brief gehad met machtigingscode en nu?

De brief/brieven die de belastingdienst u stuurt en waarin machtigingscodes staan, zoals dit voorbeeld:

moet u zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de datum die staat bij ‘activeren voor’ aan ons doorsturen of de activeringscode doorgeven via mail kan ook!