Akkoordverklaring cliënten

In het kader van de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) hebben wij uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te mogen blijven verzamelen en te verwerken.
Deze wet is in werking getreden op 25 mei 2018.
Na 25 mei 2018 kunnen wij onze dienstverlening pas (weer) uitvoeren nadat u en indien van toepassing, uw partner, onderstaande verklaring heeft ingevuld en aan ons retour heeft gezonden.

Na 25 mei 2018 is het niet meer mogelijk om documenten, bescheiden, facturen, enz. aan te leveren via Gmail, Hotmail, Wetransfer.com, Dropbox, Whatsapp, Google drive, OneDrive, of enige andere organisatie die niet in de EU is gevestigd. Indien gewenst kunnen wij onze Clouddienst Stack met u delen, waarna u daar (grote) documenten kunt aanleveren en uw dossier kunt inzien.
Vanaf deze datum kunnen wij, alles wat wij ontvangen via een organisatie die niet in de EU gevestigd is, niet meer verwerken.

Door ondertekening van dit stuk verklaart de navolgende persoon:

Akkoord te gaan met het hierin gestelde en de algemene voorwaarden administratieve dienstverlening en de privacy verklaring en verwerkersvoorwaarden
van Lourens Administratie/Karin Lourens FA en deze stukken te hebben begrepen en ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om via onze website eventuele wijzigingen in de genoemde stukken te raadplegen.

klik hier voor de van toepassing zijnde voorwaarden e.d.